Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy zbiór zasad dot. organizacji pracy w Klinice Ornafel&Turcza w zakresie medycyny estetycznej i chirurgii okuloplastycznej. Prosimy wziąć pod uwagę, że każda konsultacja oraz zabieg wymagają każdorazowego skoordynowania wielu spraw administracyjnych oraz medycznych tj. przygotowania sali zabiegowej, rezerwowania z wyprzedzeniem czasu zespołu medycznego, sterylizacji kompletu narzędzi, a także odmówieniu innym chętnym danego terminu, w związku ze składaną rezerwacją. Prosimy o respektowanie poniższego regulaminu.

z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii okuloplastycznej

Regulamin wizyt i zabiegów

1. W celu zadbania o najwyższą jakość usług świadczonych w Klinice, prosimy o punktualne stawianie się na umówione wizyty (nie wcześniej, ani nie pózniej). 

2. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, Klinika ma prawo odmówić pacjentowi wykonania zabiegu lub ewentualnie wyznaczenia nowego terminu. 

3. Rezerwację wizyt można dokonać stacjonarnie w Recepcji, telefonicznie, poprzez social media i system rezerwacyjny na stronie.

4. Celem rezerwacji wizyty niezbędne jest podanie pełnego imienia i nazwiska, numeru kontaktowego oraz numeru pesel (wizyta lekarska).

5. Wymaga się, by Pacjent potwierdził swoją obecność na wizycie, poprzez odpowiedz na SMS przypominający lub telefon z Recepcji, co najmniej do 48 godzin przed, w przeciwnym razie wizyta zostaje anulowana.

 

WIZYTY I ZABIEGI Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

6. Płatność za zabieg należy dokonać w Recepcji Kliniki bezpośrednio przed lub po wizycie.

7. Dopuszcza się przełożenie lub anulowanie wizyty, bez konsekwencji, w okresie powyżej 24 godzin przed wizytą.

8. Nieprzystąpienie do wizyty, bez poinformowania Recepcji Kliniki na co najmniej 24 godziny przed, skutkuje nałożeniem bezterminowej blokady administracyjnej.

9. Na zabieg (w miarę możliwości) proszę przychodzić bez makijażu, co znacznie skraca czas wizyty. Demakijaż można wykonać w toalecie klinicznej, gdzie udostępniono niezbędne preparaty i materiały.

10. Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest podpisanie zgody zabiegowej na procedurę oraz wykonanie zdjęcia przed oraz bezpośrednio po zabiegu. Służy ono WYŁĄCZNIE do dokumentacji medycznej oraz w celu ewentualnego promowania własnych prac, zakładając pełną anonimizacje Pacjenta.

11. Po dokonaniu rejestracji wizyty, Pacjent otrzyma wiadomość SMS z potwierdzeniem wizyty i w przypadku Pacjentów pierwszorazowych, danymi do uiszczenia opłaty rejestracyjnej na poczet wizyty - wpłacana kwota wynosi wówczas wartość konsultacji estetycznej  i  jest odliczana w dniu wizyty od finalnej kwoty wykonanego zabiegu (o wartości powyżej 600 PLN).

Dopuszcza się zmianę terminu takowej konsultacji, bez utraty wpłaty, jeśli Pacjent poinformuje o tym fakcie, na co najmniej 24 godziny przed wizytą.

 

WIZYTY I ZABIEGI Z ZAKRESU CHIRURGII OKULOPLASTYCZNEJ

12. Rezerwacja wizyty konsultacyjnej (blefaroplastycznej) zarówno w formie stacjonarnej, jak i ONLINE, wymaga uiszczenia jednorazowej opłaty rejestracyjnej, zgodnie z cennikiem, w ciągu najbliższych 24 godzin od momentu zarezerwowania terminu konsultacji. Opłata rejestracyjna pokrywa koszt konsultacji w Klinice lub ONLINE.
Uiszczone opłaty rejestracyjne są natychmiastowo fiskalizowane i bezzwrotne.
Nie podlegają zamianie na inne usługi z zakresu medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej.

12.1 W przypadku braku wpłaty opłaty rejestracyjnej na poczet konsultacji, w ciągu najbliższych 24 godzin, termin zostaje anulowany.

12.2 Dopuszcza się przesunięcie terminu konsultacji na inny, bez utraty wpłaty,  na co najmniej 5 dni roboczych przez wizytą.

12.3 W przypadkach losowych (zdrowotnych) istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji na inny, bez utraty wpłaty, na co najmniej 24 godziny przed wizytą po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego.

12.4 W przypadku niestawienia się Pacjenta na konsultację, opłata rejestracyjna za wizytę przepada.

12.5 Pacjenci rezerwujący kilkukrotnie wizyty bez uiszczenia następczo wymaganej opłaty rejestracyjnej otrzymają blokadę administracyjną na okres 12 miesięcy.

12.6 Warunkiem przystąpienia do zabiegu chirurgicznego jest uzyskanie kwaliifkacji lekarskiej poprzez konsultację stacjonarną, ONLINE lub poprzez wypełnienie Formularz Wstępnej Kwalifikacji.

13.  W przypadku zabiegów blefaroplastyki, po ostatecznym zakwalifikowaniu pacjenta do postępowania chirurgicznego i ustaleniu terminu zabiegu, pobierany jest zadatek w wysokości 500 PLN, który musi zostać przelany na konto firmy, w terminie do 24 godzin od otrzymania wiadomości potwierdzającej, lub opłacony w Klinice, w dniu konsultacji stacjonarnej.

14. W przypadku zabiegów blefaroplastyki, dopuszcza się jednokrotną zmianę terminu zabiegu, bez konsekwencji, w przypadkach losowych lub zdrowotnych, po wcześniejszym poinformowaniu Kliniki, na co najmniej 72 godziny przed zaplanowanym zabiegiem.

14.1 Każda kolejna zmiana terminu zabiegu to koszt w wysokości 500,00 PLN.

14.2 Pacjent dokonujący zmiany terminu, winien jest ustalić alternatywny termin zabiegowy do 30 dni od daty pierwotnego zabiegu. W przypadku nieustalenia takowej daty w powyższym terminie, zadatek przepada.

14.3 Alternatywny termin zabiegu może odbyć się maksymalnie do 10 miesięcy od daty pierwotnego zabiegu.

15. W przypadku zmiany terminu blefaroplastyki z powodów zdrowotnych/osobistych Pacjenta, należy mieć na względzie, iż kolejny termin zostanie wyznaczony, zgodnie z obowiązującą kolejką, bez żadnego priorytetu.
Priorytetowy termin zabiegu jest uwzględniany w przypadku tzw. "pacjentów VIP", którzy dopłacają kwotę w wysokości 700 PLN, celem otrzymania najbliższego, dogodnego, terminu zabiegu, poza kolejnością. 

16. Zadatek, w wysokości 500 PLN, wpłacany na poczet utrzymania terminu zabiegu jest bezzwrotny i odliczany od pełnej kwoty zabiegu.

17. W przypadku niestawienia się Pacjenta na zabieg lub anulacji, niezależnie od przyczyn, zadatek przepada.

18. Pacjent zobowiązany jest do dostarczenia w dniu zabiegu aktualnych wyników badań laboratoryjnych (pełny zakres wskazany w Portalu Pacjenta oraz ogólnodostępnej podstronie Chirurgia Powiek).

18.1 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, Pacjent winien jest natychmiastowo poinformować Klinikę o zaistniałej sytuacji, celem wdrożenia odpowiedniego postępowania.

19. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zabiegów z zakresu medycyny estetycznej lub chirurgii blefaroplastycznej, w razie niedyspozycji lekarza-operatora lub z przyczyn niezależnych od Kliniki.

20. Pacjenci Kliniki Ornafel&Turcza zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem wizyt i zabiegów, przed przystąpieniem do wizyty i zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

21. Wniesienie opłaty rejestracyjnej na poczet konsultacji oraz/lub zabiegu jest równoznaczne z:
a. Akceptacją treści powyższego regulaminu.
b. Akceptacją Polityki prywatności
c. Akceptacją Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
d. Akceptacją „Obowiązku informacyjnego” RODO.

UMÓW WIZYTĘ

Zadzwoń: +48 692 929 269 lub umów się online:

 

Klinika Ornafel & Turcza Medycyna Estetyczna 
ul. Kazimierza Wierzyńskiego 33 | ul. Grzegórzecka 69D
 Klaudia Ornafel | Jakub Turcza | Grażyna Solarz